Tin tức

Nông nghiệp hữu cơ được Nhà nước dành nhiều hỗ trợ

Nông nghiệp hữu cơ được Nhà nước dành nhiều hỗ trợ

Chính phủ có nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ… Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó có nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất …

Hội nghị “Phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên”

Hội nghị “Phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên”

Hiện nay, sâu keo mùa thu đã phát sinh và gây hại cục bộ ở hầu hết các tỉnh có trồng ngô trên cả nước.Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh trên toàn quốc đến ngày 12/7/2019, tổng diện tích nhiễm sâu keo mùa thu gây hại trên ngô Hè Thu toàn quốc là 14.893 ha, nhiễm nặng …