Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

A. Vị trí tuyển dụng -  Cán bộ thị trường/nhân viên kinh doanh: 06 NAM -  Lái xe chở hàng hóa cho công ty : 03 NAM ( ưu tiên đã có gia đình, nhà ở Hòa Bình) -  Lái xe chở lãnh đạo :01 NAM (chở các sếp đi công việc,công tác, ưu tiên có gia đình ở Hà Nội) B.Yêu cầu - Thời gian theo điều động …

Tuyển dụng: Nhân viên văn phòng

Tuyển dụng: Nhân viên văn phòng

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên văn phòng Mô tả công việc - Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo - Thực hiện các công việc văn phòng, liên hệ các khách hàng nhà cung cấp để vận chuyển và nhập khẩu hàng hóa - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (yêu cầu bắt buộc). - Mọi công việc sẽ được …